Онлайн обучение по английски език


Онлайн обучение по английски езикЛетните езикови курсове на БРЕЙНСТОРМ осигуряват изключителна възможност за затвърждаване на изучения материал през учебната година с акцент върху подготовката за международните сертификати за деца Young Learners на CAMBRIDGE UNIVERSITY. В часовете се работи активно за усъвършенстване на всичките езикови компетентности: слушане, четене, писане и говорене. Използват се автентични материали от изпити от предходни сесии, както и други интересни за децата материали и интерактивни средства. 

Повече за изпитите можете да прочетете на следния адрес: https://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/official-exam-preparation-materials/exam/young-learners 


Информация

  • Летния езиков курс може да се използва като поддържащо обучение по английски език;
  • Всички учебни материали и ресурси са включени в цената;
  • Полагането на тест Young Learners на CAMBRIDGE UNIVERSITY е по желание на ученика;
  • Заниманията се провеждат през месеците юни и юли;
  • Обучението е разпределено на седмични модули, като всяка седмица се упражняват различни компоненти, включени в изпита;
  • Поради модулния характер на обучението, участниците могат да се включват или прекъсват в края на всяка седмица.
  • Занятията се провеждат изцяло онлайн чрез Google Classroom.

График

Начало: 2 юни 2020 год.

Седмично разписание: Два пъти седмично по 1,5 учебни часа (60 мин.)

* Дните и часовете на провеждане ще бъдат обявени след сформиране на групите.


ЦЕНИ:
Цена за 1 седмица:40,00 лв.
Цена за 1 месец:100,00 лв.