Онлайн учебни часове


Онлайн учебни часовеУчастниците в тази програма ще имат възможност да присъстват виртуално по време на учебните занимания в лятната програма и да работят с преподавател по конкретно поставени задачи, заедно с останалите участници на място в БРЕЙНСТОРМ. 

Комуникацията се осъществява с видеоконферентна връзка в реално време с възможност за взаимодействие с преподавателя и останалите ученици. Заниманията са всекидневни с продължителност 2 учебни часа (90 мин.)

График

Понеделник-петък от 14.00 до 15.30 часа

ЦЕНИ:
Цена за 1 седмица:70,00 лв.
В комбинация с английски език:100,00 лв.


* След попълване на Формуляра за регистрация, на посочената от Вас електронна поща ще получите изчерпателна информация относно условията на програмата и начините за плащане.