За Нас


При Нас Се Учи

Създадохме Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ с желанието да предложим място, където учениците да затвърждават и надграждат учебния материал в позитивна и приятна среда. Ние вярваме, че всяко дете е уникално и способно да успее. Вярваме, че индивидуалният подход може да отключи потенциала на детето и се стремим да го прилагаме ежедневно с нашите ученици.

Нашият екип е с дългогодишен опит в областта на образованието и има ясна визия за нуждите и потребностите на учениците от начален етап.

Освен преподаватели, ние сме и приятели с децата, защото доверието помежду ни е от изключителна важност за общия ни успех.

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на децата, като отчитаме и се съобразяваме с техните индивидуалности. За да постигнем единен учебно-възпитателен процес ние работим в една посока с родителите, учителите и възпитателите от училището на детето.
За Нас