Чуждоезиково обучение


Чуждоезиково обучение

Годишното чуждоезиково обучение в Учебна работилница БРЕЙНСТОРМ продължава от октомври до май. Нашата основна цел е да помогнем на децата да възприемат чуждия език като средство за общуване, а не просто като предмет за учене. За това чуждоезиковото обучение при нас е забавно, интересно и практично.

  • Практическо обучение, което стимулира напредъка и интереса към езика;
  • Забавно обучение с мултимедийни и интерактивни пособия;
  • Съвременни учебни системи на водещи световни издателства;
  • Седмична програма, съобразена със заетостта на децата в училище;
  • Малки групи, индивидуален подход и постоянно проследяване на напредъка на всеки ученик.